Образовни профили

Више од образовања!

Прва техничка школа Крушевац пружа изванредено средње стручно образовање али... и више од тога.
Циљ наставника и запослених јесте да код ученика подстанку таленте и потенцијале како би они постали добри стручњаци у занимању за које се школују, али и да постану добри људи који ће служити добробити друштва у коме живе.

O школи

Прва техничка школа Крушевац основана је 1958. године под називом Машинско-техничка школа, када су се школовали ученици машинске струке. Касније,у школи почињу да се образују ученици и у подручијуима рада Електротехника и Хемија. Од самог почетка свог постoјања шкoла је била и још увек јесте тесно повезана са привредом.

Данас, Прва техничка школа Крушевац представља једну од најпрестижнијiх средњих стручних школа у региону...

Опширније
Креативно окружење
Негујући позитивну атмосферу, у школи се ученици потстичу да испоље своју креативност и оригиналост.
Учење кроз рад
У школи ученици, кроз дуално али и кроз класично образовање, знања и вештине стичу радећи на пројектима и задацима из реалног живота.
Модерна наставна средства
Последњих година школа је значајно модернизовала наставна средстава, тако да ђаци током учења користе најсавременију опрему и алате.
Подршка ученицима
Ученици током школвања добијају подршку у свалађивању градива као и помоћ око даље професиoналне оријентацијe.

Партнери

Корисни линкови

Ћирила и Методија 26
37000 Крушевац

www.prva-tehnicka.edu.rs
skola@prva-tehnicka.edu.rs
+381 37 44 88 10