ПОПРАВНИ ИСПИТНИ РОК
Августовски рок

Поправни испити

ИСПИТНИ РОК ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ
Авгостовски рок

Ванредни

Дигитално насиље - превенција и реаговање

Приручник је намењен ученицима, наставницима, родитељима као и свима који раде на заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

Приручник можете наћи на линку: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/priru%C4%8Dnik-interaktivni.pdf