Семинар Агенције за безбедност саобраћаја у Првој техничкој школи Крушевац

У сарадњи са Школском управом Крушевца и Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Крушевца у Првој техничкој школи Крушевац организован дводневни семинар Агенције за безбедност саобраћаја.
Семинар под називом „Опасности у саобраћају“ намењен је учитељима и васпитачима крушевачких основних школа и вртића. Семинар реализовали преддставници Агенције за безбедност саобраћаја дана 23.5. и 30.5.2016.
Крајњи циљ програма је оспособљавање васпитача, учитеља и наставника за сачињавање плана и припреме за практичну реализацију активности о опасностима у саобраћају, у раду са децом, а све у циљу повећања безбедности деце у саобраћају.

seminiar23 30 05