Матурски и завршни испит

На овој страници можете преузети испитна питања за матурске и завршне испите.Изборни предмети за матерски испит

Електротехника Машинство Саобраћај
Електрична мерења Аутоматизација производње и ФПС Економика организација саобраћаја
Електрична постројења Експлатација и одржавање МВ Гараже
Електричне инсталације и осветљења III Елементи аутоматизације МВ Интегрални транспорт
Електричне машине Конструисање Механика
Електричне мреже Механика Основи путева и улица
Електрично покретање Мерење и контролисање
Електроника и енергетска електроника Мотори СУС
Електроника I и II Моторна возила Општеобразовни
Управљање електромоторним погоном Програмирање за КУМ Математика
Мерења у електроенергетици Испитивање машинских конструкција Физика
Мерења у електроници Технологија за КУМ
ОАУ
Програмабилни логички контролери
Програмирање
Рачунари III


Теме за матурски практични рад

Електротехника Машинство Саобраћај
Електрична постројења Експлоатација и одржавање моторних возила Техничар друмског саобраћаја
Електричне инсталације и осветљење Конструисање
Електричне мреже Моделирање машинских елемената и конструкција
Електрично покретање Мотори СУС
Микроконтролори Моторна возила
ОАУ Пројектовање тех. система - Агатоновић
Обнвљиви извори енергије Пројектовање тех. система - Милићевић
ПЛЦ Пројектовање тех. система - Живадиновић
Програмирање
Пројектовање електричних инсталација и осветљење
Рачунари
Рачунарске мреже и комуникације
Управљање ЕМП


Теме за завршни испит