Распоред часова за школску 2019/2020

 

 

преузимање распореда часова ( xls, pdf)
 
 
 
 
напомена 1: Ово је радна верзија распореда. Наставници треба да провере да ли су им заступљени сви часови и да евентуалне неправилности благовремено пријаве.
 
напомена 2: Места на којима одељења имају паузу су предвиђена за чеасове верске наставе и грађанског васпитања.