Електротехничар за електронику на возилима

Овај смер је специфичан по томе што спаја многа знања и практичне вештине. Бави се поправљањем и одржавањем опреме и техничких средстава у многобројним делатностима попут машинства, електротехнике, медицине, оптике и слично, такође су оспособљени да одржавају и поправљају кућне, оптичке или канцеларијске апарате, медицинску, мерну и регулациону опрему, машине и уређаје на пнеуматски и хидраулични погон итд.

Минимални број поена за упис

Опис посла

Eлектротехничар за електронику на возилима бави се дијагностиком, одржавањем и поправком електронских и електричних система унутар возила. Ово обухвата рад на различитим компонентама и системима као што су мотори, кочнице, клима уређаји, осветљење, системи за забаву, сигурносни системи и други електронски склопови који се налазе у модерним возилима. 

 • Коришћење специјализоване дијагностичке опреме за идентификацију кварова и проблема у електричним и електронским системима возила. Посебно обавља следеће радне задатке:
 • Тумачење резултата дијагностике и израда планова за поправку.
 • Извођење редовног одржавања електронских система 
 • Поправка и замена неисправних делова или система, укључујући сензоре, актуаторе, контролне јединице и друге електронске компоненте.
 • Монтажа и подешавање нових електронских уређаја и система, као што су навигациони системи, алармни системи, и системи за помоћ возачу (АДАС).
 • Тестирање поправљених или инсталираних система како би се осигурало да раде исправно и у складу са спецификацијама произвођача.
 • Калибрација и прилагођавање система.
 • Вођење евиденције о дијагностици, поправкама и одржавању извршеним на возилима.
 • Израда извештаја о стању возила и пружање техничких савета власницима или менаџерима возних паркова.

Током школовања

У школи за образовни профил електротехничара за електронику на возилима, ученици стичу широк спектар знања и вештина које су неопходне за рад у овој области. Програм обухвата теоријска предавања и практичне вежбе, које заједно омогућавају ученицима да постану компетентни стручњаци за електронске и електричне системе возила.

 • Основне електротехнике: упознавање са основним електричним величинама, законима; основама електричних кола; компонентама електричних кола (отпорници, кондензатори, калемови)
 • Електроника: принципи рада диода, транзистора и интегрисаних кола; анализа и дизајн основних електронских кола; дигитална електроника и логички склопови.
 • Електрични системи на возилима: системи осветљења, стартовања и пуњења на возилима; батерије и њихово одржавање; алтернатори и стартери.
 • Електронски системи на возилима: системи за убризгавање горива и ЕЦУ; сензори и актуатори у возилу; системи за контролу емисија издувних гасова и катализатори.
 • Дијагностика и одржавање: коришћење дијагностичких алата за откривање кварова; одржавање и сервисирање електронских и електричних система; програмирање и подешавање ЕЦУ и других контролних јединица.
 • Техничка документација: читање техничких цртежа и шема; вођење евиденције о радовима и одржавању; примена сигурносних мера и процедура.
 • Практичне вештине: склапање и растављање електричних и електронских компоненти; практичан рад на возилима или симулаторима; тестирање и калибрација система и компоненти.
 • Информационе технологије у аутомобилима: коришћење софтвера за дијагностику и одржавање; основе мрежних комуникација у возилима (ЦАН и ЛИН бус); АДАС и аутономна возила.

Зашто ово занимање?

Након завршетка средње школе у образовном профилу електротехничара за електронику на возилима, ученици стичу квалификације које им омогућавају различите каријерне могућности и даљи развој у струци. Могу се запослити одмах након завршетка школе или наставити своје образовање на вишем нивоу.

Електротехничари за електронику на возилима најчешће налазе запослење у бројним  у аутомеханичарским радионицама, специјализованим сервисима за електронске системе возила или овлашћеним сервисима аутомобила.

Наставак школовања

Након стеченог средњошколског образовања у трајању од четири године, ученици могу наставити школовање на факултетима са програмима из области електротехнике (електроника, енергетика, рачунарство, информатичке технологије), машинства и саобраћаја.

Ћирила и Методија 26
37000 Крушевац

www.prva-tehnicka.edu.rs
skola@prva-tehnicka.edu.rs
+381 37 44 88 10