Техничар мехатронике

Овај смер је специфичан по томе што спаја многа знања и практичне вештине. Бави се поправљањем и одржавањем опреме и техничких средстава у многобројним делатностима попут машинства, електротехнике, медицине, оптике и слично, такође су оспособљени да одржавају и поправљају кућне, оптичке или канцеларијске апарате, медицинску, мерну и регулациону опрему, машине и уређаје на пнеуматски и хидраулични погон итд.

Минимални број поена за упис

Опис посла

Зарони у свет иновација као техничар мехатронике! Споји електротехнику, механику и информатику како би постао стручњак за комплексне мехатроничке системе. Учи о пројектовању, монтажи, одржавању и поправци мехатроничких система у различитим индустријама: аутомобилска, авио, медицинска и многе друге. Са овим смером, отворићеш врата динамичној каријери у којој ћеш стално решавати проблеме и иновирати у технолошки напредном окружењу.

Током школовања

Ученици на смеру техничар мехатронике могу очекивати разноврсно и динамично искуство. Кључни аспекти школовања обухватају:

 • Основе механике: Принципи кретања, силе, моменте, кинематика и динамика механичких система.
 • Електротехника: Основни принципи електричних кола, електрични мотори, генератори, трансформатори, електричне инсталације.
 • Електроника: Основе електронике, компоненте, струјна кола, дигитална електроника, сензори, микроконтролери.
 • Рачунарство и програмирање: Основе рачунарства и програмирања (C, C++, Python), алгоритми, структуре података, софтверско инжењерство.
 • Мехатронички системи: Интеграција механичких, електричних, електронских и рачунарских компоненти (роботи, ЦНЦ машине, аутоматски системи, 3D штампачи).
 • Сензори и актуатори: Сензори близине, температуре, оптерећења, актуатори (електромагнетски вентили, серво мотори).
 • Аутоматизација и контрола: Основе аутоматизације процеса и контролних система, ПЛЦ програмирање, ПИД контрола.

Зашто ово занимање?

 • Интердисциплинарност: Спој знања из механике, електронике, рачунарства и аутоматизације.
 • Траженост на тржишту рада: Висока тражња за стручњацима у производњи, аутомобилској индустрији, роботици, медицинској технологији.
 • Иновативни пројекти: Рад на пројектима који захтевају интеграцију различитих технолошких дисциплина.
 • Стални развој вештина: Учешће у новим технологијама и унапређење вештина.
 • Могућност рада у тиму: Сарадња са стручњацима из различитих области.
 • Финансијска стабилност: Добре плате и могућности за напредовање због високе тражње.

Наставак школовања

Након завршетка смера техничар мехатронике у средњој школи, постоје различите могућности за наставак школовања:

 • Факултетско образовање: Студијски програми из мехатронике, електротехнике, аутоматике, машинског инжењерства.
 • Предузетништво: Развој и производња мехатроничких уређаја, услуге одржавања и поправке, развој иновативних технолошких решења.
 • Наставак каријере у индустрији: Рад у индустрији као техничар мехатронике или сродној улози, стицање додатних вештина и знања за напредовање у каријери.

Ћирила и Методија 26
37000 Крушевац

www.prva-tehnicka.edu.rs
skola@prva-tehnicka.edu.rs
+381 37 44 88 10