Бравар - заваривач

Бравар-заваривач је образовни профил у средњој школи Прва техничка школа у трогодишњем трајању. За бравара-заваривача је поред теорије веома важна и стручна пракса, зато се пракса паралелно , кроз програм дуалног образовања, обавља код познатих послодаваца.

Минимални број поена за упис

Опис посла

Бравар-заваривач обавља следеће послове:

  • планира, припрема и организује браварске и заваривачке радове;
  • израђује делове мателних конструкција машинском обрадом;
  • спаја делове металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима;
  • израђује и монтира металне конструкције и процесне опреме ;
  • контролише квалитет браварских радова према прописима и нормативима;
  • врши заваривање електро поступком (РЕЛ, МИГ, МАГ, ТИГ , електроотпотно ) и гасним поступком.
  • врши спајање делова меким и тврдим лемљењем;
  • контролише квалитет браварских радова према прописима и нормативима и квалитет  рада при заваривању;
  • посвећује пажњу очувању здравља, околине и
  • посвећује пажњу безбедности на раду при извођењу браварских и заваривачких радова.

Зашто ово занимање?

Бравар-заваривач је данас веома тражено занимање и по завршетку школовања има велику могућност за брзо запослење.

Наставак школовања

Након завршеног школовања, ученици са диполомом овог занимања могу преко доквалификације и специјализације наставе даље школовање.>

Ћирила и Методија 26
37000 Крушевац

www.prva-tehnicka.edu.rs
skola@prva-tehnicka.edu.rs
+381 37 44 88 10