Машински техничар моторних возила

Образовни профил машински техничар моторних возила је формиран са циљем да ученицима омогући стицање неопходног знања о моторима, моторним возилима и њиховој опреми, експлоатацији и одржавању моторних возила, елементима аутоматизације и дијагностици исправности мотора и моторних возила.

Минимални број поена за упис

Опис посла

Машински техничар моторних возила обавља следеће послове:

 • дијагностика неисправности мотора и моторних возила
 • вођење поправке и сервисирања возила у сервису
 • вођење техничког прегледа
 • праћење експлоатационо техничких карактеристика возила
 • оперативно праћење ремонта моторних возила
 • праћење потреба за резервним деловима
 • оперативно праћење производње и одржавања моторних возила

Зашто ово занимање?

Са стеченом дипломом Машинског техничара моторних возила, могуће је запослење у широком спектру области као што су:

 • аутоиндустрија
 • ауто сервиси
 • сервиси за технички преглед
 • у МУП у
 • осигурања
 • војска итд.

Наставак школовања

По завршетку школовања, ученици стичу основу и могућност даљег школовања на: Машинском факултету, Саобраћајном факултету, Електротехничком факултету, Технолошком факултету, ФОН Факултет организационих наука, Полицијска академија, Војна академија и све више школе техничке орјентације и сви факултети из групације друштвених.

Ћирила и Методија 26
37000 Крушевац

www.prva-tehnicka.edu.rs
skola@prva-tehnicka.edu.rs
+381 37 44 88 10