Машински техничар за компјутерско конструисање

Образовни профил машински техничар за компјутерско конструисање је формиран да би се омогућила примена најсавременијих рачунарских и информатичких достигнућа у области машинства. Коришћењем компјутера могуће је вршити конструкције којима се дефинишу облик, димензије и начин обраде одредјених машинских делова. Користе се специјални софтвери који омогућавају израду разних нацрта и конструкција, тако да се на крају могу спајати и посматрати из више димензија. Школовање за овај образовни профил траје 4 година.

Минимални број поена за упис

Опис посла

 • пројектовање машинских делова и склопова коришћењем рачунарске технике,
 • израда мултифункционалних 3D модела, помоћу CAD програма,
 • испитивање и мерење карактеристика машинских делова и склопова,
 • израда прорачуна и технолошке документације коришћењем рачунара,
 • коришћење стандарда и стручне литературе.

Зашто ово занимање?

Са стеченом дипломом Машинског техничара за компјутерско конструисање, могуће је запослење у широм спектру области као што су:

 • индустрија машина (грађевинских, рударских, војних итд.),
 • индустрија алата,
 • индустрија процесне технике и управљања,
 • аутомобилска индустрија,
 • компјутерска машинска обрада,
 • конструкциони бирои.

Наставак школовања

По завршетку школовања, ученици стичу основу и могућност даљег школовања на бројним факултетима:

 • машински факултет ,
 • електротехнички факултет,
 • саобраћајни факултет,
 • математички факултет ,
 • технолошки факултет,
 • ФОН факултет организационих наука,
 • информатички факултет,
 • све висе школе техничке орјентације,
 • групација друштвених факултета итд.

Ћирила и Методија 26
37000 Крушевац

www.prva-tehnicka.edu.rs
skola@prva-tehnicka.edu.rs
+381 37 44 88 10