Оператер машинске обраде резањем

Оператер машинске обраде резањем је образовни профил уведен због потреба привреде за кадровима оспособљеним за израду предмета на класичним алатним машинама (струг, глодалица, брусилица) и компјутерски управљаним машинама (ЦНЦ-струг и ЦНЦ-глодалица).

Минимални број поена за упис

Опис посла

Оператер машинске обраде резањем обавља следеће послеве:

  • користи техничко-технолошку документацију,
  • припрема машине, алат и прибор потребних за израду предмета,
  • управља класичним и ЦНЦ машинама,
  • мери и контролише предмете у производном процесу;
  • решава проблеме који се јављају на радном месту;
  • посвећује пажњу очувању здравља, околине и
  • посвећује пажњу безбедности на раду.

Зашто ово занимање?

  • Након завршеног школовања, ученици су квалитетно оспособљени и пружа им се могућност запослења у свакој радионици опремљеној било класичним или ЦНЦ машинама (од малих приватних радионица до савремено опремљених погона).

Наставак школовања

  • Након две године рада у струци пружа се могућност стицања звања петог степена стручне спреме (ВКВ оператер машинске обраде-специјалиста). Ученицима се пружа могућност за наставак школовања на трогодишњиим струковним студијама.

Ћирила и Методија 26
37000 Крушевац

www.prva-tehnicka.edu.rs
skola@prva-tehnicka.edu.rs
+381 37 44 88 10