О нама

Прва техничка школа Крушевац основана је 1958. године под називом Машинско-техничка школа.На самом почетку школа је била повезана са крушевачком индустријом, јер је основана за образовање радника фабрике за поправку и производњу вагона – ИМК „14. октобар“.

Данас, Прва техничка школа Крушевац представља једну од најпрестижнијiх средњих стручних школа у региону.

Визија школе

Прва техничка школа Крушевац представља најпрестижнију средњу стручну школу у региону. Школу која је центар васпитно-образовне изузетности и иновација. Школу у којој су ученици и наставници ту зато што то баш желе. Школу коју привредa препрознаје као кључног партнера за оставривање њених пословних интереса, коју локална заједница препознаје као кључни елемент привредног и опште друштвеног развоја. Школа која све оне коју су у њој али и оне који су са њом, подстиче на добро, на позитвно мишљење и позитивно делање. Школа која представља светионик позитивних вредности како појединцу тако и друштву. Школа која светли и која просвећује.

Наша мисија

Наша мисија је да пружањем изванредног средњег стручног образовања и васпитања. Подстичемо младе људе да испоље своје потенцијале и постану не само високо квалификовани стручњаци, који са својим компетенцијама могу одговорити на радне задатке савремене привреде, већ и да постану добри људи, зреле и одговорне одрасле особе које ће радити на добробити заједнице у којој живе.

Вредности које негујемо

У школи се негују хуманост и човекољубље, креативност, демократичност, поштовање личног интегитета, уважавање различитосити, хуманост, критичко размишљање.
 Наша школа је место где свака идеја има прилику да расте, сваки ученик има прилику да засија, и свака заједница се гради на темељу знања, креативности и сарадње.

Пред по неком мишљу станеш у недоумици, нарочито гледајући грех људски, па се запиташ: „Да ли треба силом побеђивати, или смерном љубављу?" Свагда одлучуј овако: „Победићу смерном љубављу." Одлучиш ли се тако једном засвагда, цео свет ћеш моћи покорити.

-Достојевски

Инвестиција у знање исплаћује најбоље камате.

-Бенџамин Френклин

Образовање је најмоћније оружије које можете употребити да промените свет.

-Неслон Мендела

Учитељ може отворити врата, али ученик мора ући сам.

-Кинесека пословица

Креативно окружење

Негујући позитивну атмосферу, у школи се ученици потстичу да испоље своју креативност и оригиналост.

Учење кроз рад

У школи ученици, кроз дуално али и кроз класично образовање, знања и вештине стичу радећи на пројектима и задацима из реалног живота.

Модерна наставна средства

Последњих година школа је значајно модернизовала наставна средстава, тако да ђаци током учења користе најсавременију опрему и алате.

Подршка ученицима

Ученици током школвања добијају подршку у учењу,  као и помоћ у вези са  професиoналном оријентацијом.

Ћирила и Методија 26
37000 Крушевац

www.prva-tehnicka.edu.rs
skola@prva-tehnicka.edu.rs
+381 37 44 88 10