Добродошли

Машинско-електротехничка школа Крушевац (МЕШ) као једна од водећих стручних школа на овим просторима истиче се својом опремљеношћу и условима за рад. МЕШ данас образује ученике у три подручја рада: Машинство и обрада метала, Електротехника, Саобраћај. Настава се изводи у учионицама, у стручним лабораторијама са савременом електронском опремом и кабинетима за рачунаре опремљене најновијим рачунарима. Пракса се изводи школским радионицама и у предузећима са којима МЕШ има одличну сарадњу.

Посебно треба истаћи успех ученика наше школе на многим Такмичења како на регионалним тако и на републичким.  Машинско-електротехничка школа посвећује велики значај ваннаставнихм активноситма подстицајући  свеобухватан развој личности наших ђака.

Осим за редовно МЕШ уписује ученике за ванредно школовање и то за 3. 4. и 5. степен, односно за докфалификацију, прквалификацију и специјализацију