Електротехника

У оквиру ових образовних профила ученици стичу знања из електротехнике, електронике, електричних машина, мрежа и постројања и рачунарских система на чијем би одржавању радили по завршетку средње школе. Овај профил образовања вам пружа проходност на мноштво техничких факултета у земљи и иностранству као и на вишим школама.

Електротехничар рачунара види више

Електротехничар енергетике  види више

Електротехничар процесног управљања види више

Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје види више

Електроинсталатер види више

Аутоелектричар види више

Ћирила и Методија 26
37000 Крушевац

www.prva-tehnicka.edu.rs
skola@prva-tehnicka.edu.rs
+381 37 44 88 10