Саобраћај

Ако волите аутомобиле, ако сте авантуристички дух и трагате за могућношћу да пропутујете свет, упознајете нове људе и пределе, ако волите да бројите километре испред и иза себе, ако желите да се бавите организацијом превоза, повећањем безбедности у саобраћају или да будете инструктори за обуку вожње у ауто-школама, добродошли у саобраћајну струку.

Наша школа образује ученике за два занимања у области саобраћаја:


Неки од циљева и радних задатака:
Решавање проблема у саобраћају, упознавање чиниоца у области саобраћајне психологије које мењају понашање возача у циљу превенције од удеса, савладавање савремених захтева транспорта, принципа и законитости регулисања друмског саобраћаја. Обавезна је обука за Б категорију.
Након завршене средње школе стиче се диплома техничар за друмски и гадски саобраћај и пружа могућност запослења:

 • послови диспечера,
 • одржавање техничке исправности возила,
 • контролисање документације,
 • послови представништва и заступања,
 • осигурања возног парка,
 • регистрације возног парка,
 • контрола безбедности саобраћаја,
 • послови отправника аутобуса, израда реда вожње.
 • Послови у секретаријатима унутрашњих послова,
 • у предузећима комуналних делатности,
 • у туристичким агенцијама,
 • у организацијама такси службе,
 • послове инспекције саобраћаја у органима управе,
 • приватни бизнис...
 • или наставка школовања:Саобраћајни факултет, Машински факултет, Рачунарски факултет, Факултет организационих наука, Економски, Правни, Факултет за менаџмент, Виша школа саобраћаја, Виша школа унутрашњих послова, Техничке више школе..

Списак предмета


Ученици се оспособљавају да самостално и бебедно управљају мотрним возилом у саобарћају, стичу знања и вештине потребних за одржавања и основне поправке моторних возила (аутомобила, камиона, аутобуса, специјалних возила), знања из безбедности и регулисања у саобраћају, саобраћајне психологије, основа путева, улица, паркиралишта, транспорта путника и робе, транспортног права и друго.
Обавезна је обука за управаљање мотроним возилом "Ц" категорије.
Након завршетака школе стиче се звање професионалног возача са могућношћу заполења у:

 • међународном и домаћем превозу робе
 • међународном и домаћем превозу путника
 • возачи медицинских возила
 • возачи комуналних возила
 • такси возачи и др...
 • или наставка школовања: додатно образовање за четворогродишње школовање, дофлаификација за возаач специјалних возила, образовање за инструктора вожењe, факултети, више школе...

Списак предмета

Ћирила и Методија 26
37000 Крушевац

www.prva-tehnicka.edu.rs
skola@prva-tehnicka.edu.rs
+381 37 44 88 10