Испитна питања за ванредне ученике

На овој страни можете преузети испитна питања за ванредне ученике.

Математика Механика 1 Основе електротехнике - 1. разред
Физика Механика 1 (Милан Ђокић) Основе електротехнике - 2. разред
Географија Основе машинства Електрична мерења и електроника - 2. разред
Друштвена географија Машински елементи Електричне инсталације и осветљење
Индустријска географија Конструисање Електрично покретање
Рачунарство и информатика Пројектовање технолошких система-3.разред Електричне мреже
Рачунари и програмирање Пројектовање технолошких система-4.разред Енергетска електроника
Филозофија Термодинамика Електротермички уређаји
Предузетништво Расхладни уређаји Примена рачунара у електротехници
Економика и организација предузећа Мотори СУС Обновљиви извори енергије
Организација рада Моторна возила  
Историја Технологија обраде  
Устав и права грађана Технологија за компјутерски управљане машине  
Социологија Програмирање компјутерски управљаних машина  
Грађанско васпитање Експлоатација и одржавање моторних возила  
  Елементи аутоматизације моторних возила  
  Моторна возила 2  
  Постројења за грејање и климатизацију  
  Мерење и контролисање  
Организ. рада и ос. система квалитета-5.степен    
Саобраћај    
Ћирила и Методија 26
37000 Крушевац

www.prva-tehnicka.edu.rs
skola@prva-tehnicka.edu.rs
+381 37 44 88 10