Ваннастава

Прва техничка школа Крушевац посебну пажњу придаје ваннаставним активностима које имају за циљ да код ученика развијају интелектуалне и физичке способности, затим, свест о здравом животу, свест о потреби чувања животне средине, социјалној одговорности, развијању хуманих и културних односа међу људима...

Ваннаставне активности су организоване кроз програме различитих секција и бројних дешавања.