Вести

Дана 16.03.2016. године одржано je Школско такмичење из Моделирања машинских елемената и склопова.
На регионално такмичење пласирали су се Радојевић Вук и Радосављевић Александар, ученици IV-4.

Приручник је намењен ученицима, наставницима, родитељима као и свима који раде на заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

Приручник можете наћи на линку: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/priru%C4%8Dnik-interaktivni.pdf