Вести

Потребно је да наставници попуне следећи упитник (кликнути на линк):

http://sgiz.mobi/s3/6e8714f26f34 

Учешће наставника у овом истраживању биће евидентирано као један од облика сталног стручног усавршавања.

Разредне старешне могу кликом на доње линкове да преузму електронске обрасце потребне за штампање сведочанства и диплома.

Напомена: Потребно је уместо "Министраство просвете и спорта републике Србије" уписати "Министарство просвете науке и технолошког развоја"