Вести

IT akademija Beograd  daje besplatne kodove za učenje engleskog jezika

Povodom Međunarodnog dana obrazovanja (09. februar) pokrenuli smo veliku akciju na teritoriji cele Srbije sa ciljem da nagradimo najbolje đake osnovnih i srednjih škola. Ostvarili smo lepu saradnju sa osnovnom školom Branko Radičević iz Negotina i sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da smo, ispred kompanije LINKgroup i ITAcademy, za najbolje đake u Vašoj školi obezbedilibesplatne online kurseve za usavršavanje znanja engleskog jezika.

Svesni smo činjenice da je danas za uspeh u daljem obrazovanju a i kasnije u poslu potrebno u dovoljnoj meri poznavati i vladati engleskim jezikom i zato želimo da nagradimo one đake koji žele da usavrše i unaprede svoje poznavanje engleskog jezika

Ukoliko se odlučite za učestvovanje u ovoj akciji, poslaćemo Vam 5 poklon kodova koje ćete Vi dodeliti svojim đacima na način koji odaberete kao najprikladniji a preko vesti o akciji koju je potrebno objaviti na sajtu. Posle dobijanja koda i ostavljanja podataka na strani prijave [link], đaci koje odaberete da pohađaju besplatne kurseve engleskog jezika će na svoju email adresu od nas dobiti sva uputstva za pohađanje izabranog online kursa preko Distance Learning platforme za učenje preko interneta.Nakon registracije na platformi potrebno je prvo uraditi ulazni test nakon čega se svakom polazniku dodeljuje odgovarajući nivo jezika koji je prilagođen njegovom predznanju. Kursevi jezika koji se mogu pohađati su klasifikovani prema nivou A1 - C1.

https://www.it-akademija.com/

DEČIJI VRTIĆ, ŠKOLA I DOM ZA UČENIKE TREBA DA BUDU BEZBEDNA I PODSTICAJNA SREDINA ZA SVU DECU I UČENIKE!
Zabrana nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u ustanovi odnosi se na svakog – decu, učenike, zaposlene, roditelje i treća lica.
Ustanova (predškolska ustanova, osnovna i srednja škola i dom učenika) je DUŽNA da obezbedi uslove za sigurno i podsticajno odrastanje i razvoj deteta i učenika, zaštitu od svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i socijalnu reintegraciju deteta i učenika koje je izvršilo, odnosno bilo izloženo nasilju, zlostavljanju i zanemarivanju.
   
NASILJE, ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE U ŠKOLI
   
I. Definisanje pojmova nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja  
II. Klasifikacija oblika nasilja  
III. Kategorizacija nasilja  
IV. Uloga i zadaci ustanove u zaštiti dece i učenika  od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja  
   
I. Definisanje pojmova nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja  
Nasilje se definiše kao svaki oblik jedanput učinjenog ili više puta ponovljenog, verbalnog ili neverbalnog ponašanja koje za posledicu ima stvarno ili potencijalno ugrožavanje zdravlja, razvoja i dostojanstva učenika.
Zlostavaljanje obuhvata veliki broj različitih ponašanja, kojima se kontinuirano ugrožava fizički, psihički i moralni integritet učenika.
Zanemarivanje u obrazovno-vaspitnim ustanovama obuhvata propuste i nečinjenja odraslih u odnosu na učenike, čime se sprečava zdrav, svestrani razvoj učenika.
   
II. Klasifikacija oblika nasilja  
http://www.tsz.edu.rs/test/images/nasilje/oblici.jpg" height="212" width="870">
   
Emocionalno / psihičko nasilje: trenutno ili trajno ugrožavanje psihičkog ili emocionalnog zdravlja učenika
Fizičko nasilje
:
stalno ili potencionalno telesno povređivanje učenika
Elektronsko nasilje
:
zloupotreba informacionih tehnologija (mobilni telefon, internet i dr.)
Seksualno nasilje: uključivanje učenika u seksualnu aktivnost  koju oni ne shvataju i za koju nisu razvojno dorasli
Socijalno nasilje
:
isključivanje učenika ili grupe učenika iz rada odeljenja
Eksploatacija dece i učenika:
odnosi se na rad dece i učenika u korist drugih osoba, organizacije ili ustanove.
   
III. Kategorizacija nasilja  
http://www.tsz.edu.rs/test/images/nasilje/prvi_nivo.jpg" height="598" width="870">
   
http://www.tsz.edu.rs/test/images/nasilje/drugi_nivo.jpg" height="599" width="870">
   
http://www.tsz.edu.rs/test/images/nasilje/treci_nivo.jpg" height="590" width="870">
   
IV. Uloga i zadaci ustanove u zaštiti dece i učenika  od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja  
Na osnovu zakona, a u skladu sa specifičnostima rada, ustanova je u obavezi da u Godišnjem šlanu rada definiše Program zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i da formira Tim za zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.
U ustanovi se preduzimaju:
mere prevencije: sve aktivnosti koje ustanova može da uradi da bi se sprečili i smanjilo nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje.
interventne aktivnosti: mere i aktivnosti kojima se nasilje zaustavlja, osigurava bezbednost učesnika (onih koji trpe, čine ili svedoče), smanjuje rizik od ponavljanja, ublažavaju posledice za sve učesnike i prate efekti preduzetih mera.