Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина

Образовни профил техничар за компјутерско управљање ЦНЦ машинама повезује знања из општег машинства са познавањем технологије обраде на компјутерски управљаним струговима и глодалицама, уз примену знања и вештину рада на рачунарима. Школовање за овај смер траје 4 године.

Минимални број поена за упис

Опис посла

Техничар за компјутерско управљање CNC машина обавља следеће послове:

  • израда и коришћење техничке документације која се користи у машинству
  • организације рада на CNC машинама
  • разрада технолошких поступака обраде метала
  • избор и примену алата и прибора у процесу производње
  • примена аутоматизације у процесу производње
  • примена различитих метода мерења које се користе у техничкој и метролошкој пракси
  • коришћење рачунара приликом израде техничко-технолошке документације
  • коришћење рачунара у поступку израде програма за компјутерски управљане машине, као и уношење и тестирање програм

Зашто ово занимање?

Након завршеног школовања, матурантима се пружа могућност запослења у индустрији машина и алата, индустрији процесне технике и управљања, аутомобилској индустрији, компјутеризованој машинској обради, и другим областима где се користе рачунарске технологије.

Наставак школовања

Овај образовни профил пружа велике могућности за наставак школовања на факултетима (машински, технолошки, информатички, електротехнички…) или на вишим школама струковних студија, мада је могуће уписати и друге факултете као што су математички, филозофски, филолошки, ФОН, ДИФ или неки други.

Ћирила и Методија 26
37000 Крушевац

www.prva-tehnicka.edu.rs
skola@prva-tehnicka.edu.rs
+381 37 44 88 10